Forhåndsstemming, tidligstemming og ambulerende stemmegivning

Har du ikke anledning til å stemme på valgdagene i Nord-Aurdal 10. og 11. september kan du stemme på forhånd. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Når og hvor kan du stemme?

Tidligstemming:

Fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august er det mulig å avgi tidligstemme ved servicetorget, Nord-Aurdal rådhus. Tidspunkt for tidligstemming avtales på forhånd.

Ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på selve valgdagen(e). Ordningen gjelder for alle velgere.

Husk legitimasjon!

 

Forhåndsstemming:

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. I Nord-Aurdal kommune kan du forhåndsstemme ved kommunens servicetorg innenfor følgende åpningstider:
 

Torsdag 10. aug. – fredag 8. sept.

Kl.09.00 – 15.00

Torsdag 17. aug.

Kl.09.00 – 18.00

Torsdag 24. aug.

Kl.09.00 – 18.00

Lørdag 26. aug

Kl.11.00 – 14.00

 

Husk legitimasjon!

 

Ambulerende stemmegivning:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes mottak av forhåndsstemmer eller på valgtinget, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning er tirsdag 5. september kl.11.00.
 

Send epost til marlyn.s.bergeid@nord-aurdal.kommune.no eller ring 911 76 366

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00

Kart