Politiråd

Kommunestyret i Nord-Aurdal vedtok i sitt møte 18. desember 2008 å følge oppfordringen fra Regjeringen og opprette et eget politiråd i kommunen. Politirådet skal være et samarbeidsorgan mellom lokalt politi og kommunen, for å forbygge og forhindre kriminalitet.

Noe av målsettingen med arbeidet i politirådet blir en gjensidig mulighet til å påvirke planer og prioriteringer. Arbeidet vil gi kommunen mulighet til å komme med nyttige innspill til prioriteringene og planleggingen i politiet, på samme måte vil også politiet kunne påvirke kommunens arbeid. Det hele med et overordnet mål; å forebygge kriminalitet og skape en trygg hverdag for folk i Nord-Aurdal.

Mål

  • Gjøre Nord-Aurdal til en trygg og god kommune.
  • Bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge, samt skape trygghet for alle.
  • Redusere kriminalitet og rusmisbruk.
  • Rusforebyggende tiltak
  • Trafikksikkerhet/trafikkultur
Politiråd - faste medlemmer
Navn Tittel
Knut Arne Fjelltun Ordfører
Bård Høston Politikontakt
Inger Torun Klosbøle Leder Familiens hus
Anne Kari Ranheim Leder Nav
Tor Erling Sæthre Politiker
Kari Elisabeth Rustad Rektor Valdres VGS
Alva Eugenie Klosbøle Madsstuen Leder Ungdomsrådet
Martin Sæbu (sekretær for politirådet) Kommunedirektør
Ungdomskontakt og kommunalsjefer NAK På innkalling