Kommunalt råd for brukermedvirkning (KRB)

KRB er et rådgivende organ i kommunen. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Kommunalt råd for brukermedvirkning har følgende medlemmer:

Kommunalt råd for brukermedvirkning
Navn Lag
Politisk valgte medlemmer
Tone Irene Meisdalen (fast)
Ove Ekerbakke (vara)
Fra pensjonistlaget
Torstein Jæger Dahlen
Kitt Sagsveen
Olav magne Thyri
Grete Anny Bråten (vara)
Knut Hallgrim Heggemoen (vara)
Kjell Hagali (vara)
Fra organisasjonene
Tøren Fossen Holter Stabburshella
Anne Karin Gunnarsdatter Kreftforeningen Valdres
Jan Arne Sebuødegård LHL Valdres
Jorun Gjørvad (vara) LHL Valdres
Kirsten Bakke Skogen (vara) HLF Valdres
Kari Margrethe Gladheim Ødegård (vara) Stabburshella

 

I henhold til kommunestyrevedtak 19.12.2016 ble det i forbindelse med behandling av budsjett 2017 vedtatt å slå sammen eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til ett felles råd.