Kommunalt råd for brukermedvirkning (KRB)

KRB er et rådgivende organ i kommunen. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Kommunalt råd for brukermedvirkning har følgende medlemmer:

Kommunalt råd for brukermedvirkning
Navn Lag
Politisk valgte medlemmer
Tone Irene Meisdalen (fast)
Kaja Enger (vara)
Fra pensjonistlaget
Svein Ole Lappen (nestleder)
Aslaug Fossen-Helle
Kjell Hagali
Mary Lid (vara)
Eli Marie Dalen (vara)
Rolf Svensson (vara)
Fra organisasjonene
Nils Asheim (leder) Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Harald Erikson Bøe Foreningen for muskelsyke
Tøren Fossen Holter Stabburshella
Bente Anti (vara) Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Monica Sørbråten Svanheld (vara) Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Kari Ødegård (vara) Stabburshella

 

I henhold til kommunestyrevedtak 19.12.2016 ble det i forbindelse med behandling av budsjett 2017 vedtatt å slå sammen eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til ett felles råd.