Ordførere gjennom tidene

Her finner du ei liste over samtlige ordførere i Nord-Aurdal fra det kommunale selvstyret ble innført i 1838 og fram til i dag.

Amund Wessel Kolderup (1839-39 og 1846-49)

Thore S. Belgum (1840-41 og 1850-53)

Torger Melbye (1842-45)

Jean Marie L'Abee (1854-59)

Nils Frydenlund (1860-65)

Erik Kjørstad (1866-81)

Ole Skrutvold (1882-1901)

O. T. Svennæs (1902-07 og 1914-19)

Th. Aaberg (1908-13)

Erik Strand (1920-26)

Ivar Simensen (1926-45)

Suspendert av NS (3. november 1941 til 8. mai 1945)

Asbjørn Granheim, Senterpartiet (1946-71)

Nils T. Døvre (1972-81)

Lage Westerbø, Senterpartiet (1982-87)

Ola N. Døvre, Senterpartiet (1988-2003)

Svein Erik Hilmen, Senterpartiet (2003-2007)

Helge Halvorsen, Arbeiderpartiet (2007-2011)

Inger Torun Klosbøle, Arbeiderpartiet (2011-2019)

Knut Arne Fjelltun, Senterpartiet (2019- )