Redusert foreldrebetaling på SFO

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for SFO for elever fra 1. til 4. trinn.

  • Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av inntektene til husholdningen, dersom:
    • foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
    • det er varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.
  • Betaling for kost kan komme i tillegg.