Skoleskyss

Elever i grunnskolen kan få fri skoleskyss hvis de bor langt fra skolen, eller har spesielle behov for transport.

Informasjon om skoleskyss i grunnskolen i Innlandet 

Skolen melder fra om skysselever til Innlandstrafikk. Innlandstrafikk organiserer og planlegger skoleskyssen.