Rådgivers hjørne

Som sosiallærer og rådgiver på Naus er jobben min å hjelpe elever å finne seg til rette på skolen, og gjøre gode valg om utdanning og yrke. Jeg er på skolen alle dager i uken, på kontoret mitt  i 3.etasje.


Jeg er med i overgangene mellom barneskole-ungdomsskole, og mellom ungdomsskole og videregående. Jeg skal være kjent for elever og foresatte, og jeg skal være der for elevene.

Artikkelliste

Kontaktinfo

Torgunn Lien
Rådgiver/sosiallærer
E-post