Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og skolehverdagen skal være fri for krenkelser og mobbing. Kommunen/skolene har iverksatt en rekke tiltak og arbeider kontinuerlig for å sikre nettopp dette.

Opplæringsloven kapittel 9 A omhandler elevenes skolemiljø, og du finner lovteksten her. NABS og NAUS har en egen plan for trygt og godt skolemiljø.