Skoleveien - i bil

Trafikken rundt skolen kan være kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Området rundt skolene er ofte dårlig tilpasset dagens trafikk. Den økende biltrafikken skaper mange farlige og uoversiktlige situasjoner for elevene. Vurder om det er nødvendig å kjøre barnet ditt til og fra skolen.

Gode råd til foreldre som kjører

  • Kjør sakte i nærheten av skoler, og vær spesielt oppmerksom på at barn kan komme fra alle kanter
  • Tenk nøye gjennom hvor du stanser, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner
  • Følg alltid skolens anvisning for stopp og parkering
  • Parker aldri på gangfelt eller fortau
  • Unngå rygging
  • Sikre både deg selv og barna på alle turer