Skal barnet ditt begynne på skolen til høsten?

Begynn med trening på skoleveien allerede nå!

For at barn skal bli gode og trygge trafikanter, må det øves. Og øvelse gjør mester. Barn lærer best når de er i trafikken sammen med en voksen. Snakk sammen om det dere ser, hører og opplever. Gjennom repetisjon og samtaler utvikler barna evne til å tenke, vurdere, tolke og forstå ulike trafikksituasjoner.

Fire gode tips

  • Snakk om hvordan vi må bruke øynene og ørene i trafikken. Da øver dere på å øke barnets oppmerksomhetsevne.
  • Øv på å stoppe, se og høre før dere krysser en vei. Da innarbeider dere gode vaner.
  • Se etter og snakk om andre trafikanter, skilt og signaler i trafikken. Da forstår barn lettere hvorfor vi har trafikkregler og hvorfor det er viktig å ta hensyn til andre trafikanter.
  • Snakk om hva som kan være trygt og farlig å gjøre i ulike situasjoner. Da trener dere barnas risikoforståelse og vurderingsevne.