Markavegen vest – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 16.12.2022, sak 106/22, detaljreguleringsplan for Markavegen vest på Leira. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger bl.a. for utvidelse av Asko mot sør, omlegging av veg som følge av dette, etablering av boligbebyggelse og etablering av ny næringsbebyggelse i forlengelse av dagens Clas Ohlson.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Markavegen vest eller planID 0542DR245).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommunen innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

 

Markavegen vest
Tittel Publisert Type
Markavegen vest_plan

27.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Markavegen vest_plan.pdf
Markavegen vest_planbeskrivelse_20210507

27.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Markavegen vest_planbeskrivelse_20210507.pdf
Markavegen vest_ROS_20210507

27.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Markavegen vest_ROS_20210507.pdf
Markavegen vest_vedtak KS_20221216_sluttbehandling

27.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Markavegen vest_vedtak KS_20221216_sluttbehandling.pdf
Markavegen vest_bestemmelser

27.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Markavegen vest_bestemmelser.pdf
Plankart Markavegen vest