Kalplassen næringspark – vedtatt plan

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Kalplassen næringspark, planID 0542DR250, i sak 094/19, den 24.10.2019. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide næringsarealene utover det som var regulert i tidligere reguleringsplan for Nordeng, samt legge til rette for et leilighetsbygg for pendlere.

Vedtak og andre dokumenter til reguleringsplanen finner du som egne lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Kalplassen næringspark eller planID 0542DR250).

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, kan vedtaket påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker. Krav om innløsning eller erstatning for tap må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Evt. klage eller krav skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Kalplassen næringspark
Tittel Publisert Type
20200213_Plankart_KalplassenNæringspark

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200213_Plankart_KalplassenNæringspark.pdf
Kalplassen næringspark_risiko- og sårbarhetsanalyse_29122018

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_risiko- og sårbarhetsanalyse_29122018.pdf
20200629_Planskjema_KalplassenNæringspark

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200629_Planskjema_KalplassenNæringspark.pdf
20191024_Vedtak_KalplassenNæringspark

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20191024_Vedtak_KalplassenNæringspark.pdf
Bestemmelser_Kalplassen næringspark

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser_Kalplassen næringspark.pdf
Kalplassen næringspark_planbeskrivelse_26012019

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_planbeskrivelse_26012019.pdf
Kalplassen næringspark_skredrapport_08112017

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_skredrapport_08112017.pdf