Kommunal planstrategi

I plan- og bygningsloven § 10-1 (kommunal planstrategi) kommer det frem at alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Arbeidet med kommunal planstrategi skal bygge på oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen (folkehelseoversikt).

Artikkelliste