Byutvikling

I desember 2015 ble Samordnet areal- og transportstrategi for regionsenteret Fagernes–Leira (SATS) vedtatt og signert av samarbeidspartene; Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, næringslivet representert ved Visit Valdres og Nord-Aurdal kommune. 

Illustrasjonsbilde fra sentrum ved passasjen ned til parken - Klikk for stort bilde Norconsult Regionsenteret Fagernes–Leira har behov for langsiktighet og helhetstekning i bruk av arealer og valg av transportsløninger for å oppnå ønsket utvikling. Formålet med SATS er å skape et mer attraktivt regionsenter ved å se på boligutvikling, næringsutvikling, byliv og stedsutvikling med kvalitet, vegsystemet, gående og syklende, kollektivtrafikk og parkering. Samarbeidet øker gjennomføringsevnen for helhetlig areal- og transportløsninger. Dokumentet finner du her. (PDF, 8 MB)

Utsiktsbilde over Fagernes fra Valakamben - Klikk for stort bilde  

Kontaktinfo

Kristi Westerbø
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 95 88 99 56