Marstein 3

Nord-Aurdal kommune åpner for å søke på 18 boligtomter i regulert område Marstein 3 på Fagernes. Søkeperioden starter 17. oktober og avsluttes 31. oktober. (1. runde) 

  

Interesserte tomtekjøpere melder inn ønske om hvilken tomt de vil ha på epost. Det er mulig å melde interesse for inntil tre tomter i prioritert rekkefølge.

Gjelder for følgende tomter:

Tomtepriser Marstein 3
Tomtenummer Pris Ca areal
BFS 2 Solgt Solgt
BFS 3 Reservert Reservert
BFS 4 Kr. 400.000,- 994 m2
BFS 5 Reservert Reservert
BFS 7 Kr. 400.000.- 973 m2
BFS 8 Solgt Solgt
BFS 9 Kr. 400.000,- 920 m2
BFS 10 Kr. 500.000,- 826 m2
BFS 11 Solgt Solgt
BFS 12 Kr. 600.000,- 965 m2
BFS 13 Kr. 550.000,- 976 m2
BFS 14 Kr. 550.000.- 970 m2
BFS 15 - 1119 m2
BFS 16 Kr. 350.000,- 1088 m2
BFS 17 Reservert Reservert
BFS 18 Kr. 450.000,- 1192 m2
BFS 19 Reservert Reservert
BFS 20 Reservert Reservert
BFS 21 Kr. 500.000,- 937 m2
BFS 22 Solgt Solgt
Bildet er kun ment som en illustrasjon av området. Last ned bildet ved å klikke på "Vedtatt plankart" under.

 

Tomtekjøper skriver under på at vedkommende er gjort kjent med disse reglene og at det er en forutsetning for å få tildelt tomt. Den eller de som skriver under blir hjemmelshavere til tomten.

Regler for tildeling av tomter i Marstein 3 (PDF, 136 kB) Vedtatte bestemmelser (PDF, 136 kB) Vedtatt plankart 

 

Kontakt

Kontaktperson: Kjell Mære, eiendomsansvarlig.

Epost: kjell.mere@nord-aurdal.kommune.no

Telefon: 907 85 167 (09.00-15.00)

 

Kontaktinfo

Kjell Mære
Eiendomsansvarlig
E-post
Mobil 90 78 51 67

Kartpunkt