Marstein 3

Nord-Aurdal kommune åpner for å søke på 18 boligtomter i regulert område Marstein 3 på Fagernes. Søkeperioden starter 17. oktober og avsluttes 31. oktober. (1. runde) 

  

Interesserte tomtekjøpere melder inn ønske om hvilken tomt de vil ha på epost. Det er mulig å melde interesse for inntil tre tomter i prioritert rekkefølge.

Gjelder for følgende tomter:

Tomtepriser Marstein 3
Tomtenummer Pris Ca areal
BFS 4 Kr. 400.000,- 1 da
BFS 5 Kr. 450.000.- 1.1 da
BFS 7 Kr. 400.000.- 1 da
BFS 9 Kr. 450.000,- 1 da
BFS 10 Kr. 450.000,- 0.9 da
BFS 13 Kr. 500.000,- 1 da
BFS 14 Kr. 600.000.- 1 da
BFS 16 Kr. 350.000,- 1.2 da
BFS 17 Kr. 400.000,- 1.1 da
BFS 18 Kr. 450.000,- 1.2 da
BFS 20 Kr. 550.000,- 1 da

Tomtene 8, 11, 12, 15, 19. 21 og 22 er reservert etter tildelingsrunden. Resterende tomter selges fortløpende (først til mølla).

 

 

 

Tomtekjøper skriver under på at vedkommende er gjort kjent med disse reglene og at det er en forutsetning for å få tildelt tomt. Den eller de som skriver under blir hjemmelshavere til tomten.

Regler for tildeling av tomter i Marstein 3 (PDF, 136 kB) Vedtatte bestemmelser (PDF, 136 kB) Vedtatt plankart (PDF, 7 MB) Dronefoto med tomtegrenser (JPG, 2 MB)

 

Kontakt

Kontaktperson: Kjell Mære, eiendomsansvarlig.

Epost: kjell.mere@nord-aurdal.kommune.no

Telefon: 907 85 167 (09.00-15.00)

 

Kontaktinfo

Kjell Mære
Eiendomsansvarlig
E-post
Mobil 90 78 51 67

Kartpunkt