Endring av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrenser mellom naboeiendommer mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Kontaktinfo

Erik Heiland
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 90 00
Siv Nyhagen Hægland
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 90 00