Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut en byggetomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av eiendom skjer gjennom to trinn

  • Tillatelse til opprettelse av eiendom etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen har mottatt komplett søknad.

Søknadsskjema og rekvisisjon oppmåling                                                                   

  • Delingstillatelse blir gjennomført etter matrikkelloven, gjennom en oppmålingsforretning. Her blir grensepunktene merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret (Matrikkelen), og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses. Saksbehandlingstid er 16 uker. Kommunen har vinterforskrift fra 01.11-15.05, og da gjelder ikke 16-ukers fristen.
     

Etter det er gitt tillatelse til deling går saken automatisk videre til oppmåling, med mindre man søker om utsettelse av oppmålingsforretning.

Kontaktinfo

Erik Heiland
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 90 00
Siv Nyhagen Hægland
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 90 00