Nydyrking

Som nydyrking regner man fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark. Ny oppdyrking av jordbruksareal som har vært unytta i over 30 år kommer også under begrepet nydyrking. Opparbeiding av overflatedyrka mark il fulldyrka regnes ikke som nydyrking.

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Dette med hjemmel i forskrift om nydyrking, for å blant anna sikre omsyn til natur- og kulturlandskapsverdi.

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00