Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagt og kvalitetssikra velferdstjenester på gardsbruk. Tjenesten skal gi grunnlag for mestring, utvikling og trivsel. Gardbrukeren tilbyr ulike tilbud som er knytta til garden, livet og arbeidet der. Inn på tunet kan også være tilleggsnæring knytta til anna drift på garden. 

Velferdstjenestene kan omfatte ulike private, kommunale og statlige tilbud, som innenfor oppvekst og opplæring. Helse- og omsorgstjenester i sammen med rusmisbruk, funksjonshemming, psykisk helse, demens og tilbud om arbeidstrening fra NAV. Integrering av innvandrere og flykninger, kriminalomsorgen og forebygging.
 
Alle passer ikke inn i "systemet" og treng et eget opplegg for å utvikle seg å mestre livet sitt. Miljøet på garden har mye å tilby som blant anna stell av dyr, arbeid i skogen, friluftsliv, snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkt.
 
Målet med Inn på tunet tilbud er både å øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Kontaktinfo

Ingrid Øyhus
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00
Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00