Husdyrgjødsel

Fristen for spredning av husdyrgjødsel på eng er 1. september. Det er ikke lov til å spre husdyrgjødsel på eng etter denne datoen.

I særlige tilfeller kan kommunen gi dispensasjon, men skriftlig søknad må være levert før 1. september.
Dersom husdyrgjødsla blir nedfelt (pløyd, harvet eller frest) innen 18 timer etter spredning, er det lov å spre husdyrgjødsel til første november.
 
Det er ikke lov å spre husdyrgjødsel på frossen eller snødekt mark, og ikke i tidsrommet 1. November til 15. Februar.
 
Dette gjelder for spredning av husdyrgjødsel, for lagring gjelder andre regler. 

Kontaktinfo

Haldor Ulvestad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 61 35 90 00