Søke momskompensasjon

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Slik finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema

All informasjon om generell momskompensasjon finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Der finner du også søknadsskjema

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september hvert år.

Artikkelliste