Stressproffen, et verktøy til deg som har kreft, har hatt kreft eller er pårørende til noen med kreft i Valdres

Stressproffen, et verktøy utviklet ved Oslo Universitetssykehus. Stressproffen er testet ut av flere hundre kreftpasienter i en kontrollert studie og kan vise til gode resultater innenfor egenmestring og stressreduksjon. Stressproffen er et app-basert stressmestrings-program for mennesker som lever med kroniske eller langvarige sykdommer, eller som rett og slett opplever stress i hverdagen.

Det er svært mange egenmestringsapper i markedet, men det er et fåtall som er norskutviklet og som bygger på evidens. Hensikten med denne portalen er at klinikere eller kreftkoordinatorer skal kunne være trygge på at det de anbefaler sine pasienter, er faglig godt fundert.

Stressproffen, som i utgangspunktet ble utviklet og testet for stressmestring hos pasienter med kreft, anses å kunne være til nytte for de fleste, som et verktøy for stressmestring i hverdagen. Det pågår, og planlegges, derfor nye studier som inkluderer blant annet arbeidstakere (inkludert helsepersonell), studenter, samt andre potensielle relevante målgrupper.

I Valdres har vi valgt å sette fokus på våre kreftpasienter. Det er mange som kan oppleve stressende perioder i balansen mellom arbeidstid og privatliv, og særlig ved uforutsette hendelser i livet. Ved å gå gjennom Stressproffen vil du lære om hva stress er og hva det gjør med oss både psykisk og fysisk. Den inneholder også gode tips og øvelser som du kan gjøre for avspenning og livsmestring. Stressproffen kan derfor være et godt supplement og en ekstra mulighet for de som opplever stress og grensesetting som utfordrende.

Forutsetningen for å få tilgang til dette verktøyet, er at du mottar tjenester fra Kreftkoordinator i Valdres, Hege Birketvedt Eklund, eller tjenester ved kreftpoliklinikken på Valdres Lokalmedisinske senter.

Har du ingen tjenester fra kreftkoordinator ennå, er det bare å ta kontakt med Kreftkoordinator Hege. Hun kan treffes på telefon 92665149. Tilbudet er gratis.