Tilrettelagt bolig

En heldøgns omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig til personer som har behov for et tilrettelagt tilbud med heldøgnsbemanning i umiddelbar nærhet til boligen, og kan beskrives som en mellomting mellom omsorgsbolig og sykehjem.

Hjelpen i boformen tildeles den enkelte ut fra faglige og individuelle vurderinger og det fattes enkeltvedtak ved tjenestetildelingen som ved hjemmetjenester for øvrig.