Brukerutvalget for NAV Valdres

Brukerutvalget for NAV Valdres er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenester i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten.

Brukerutvalget har fire møter i året.  Utvalget er satt sammen av representanter for ulike brukergrupper. Følgende er medlemmer:

NAV Brukerutvalg
Navn Representerer Epost
Ida Målfrid Skrindsrud Kreftforeningen im.skrindsrud@gmail.com
Ingvill Fjellstad Bøe Eldrerådene i Valdres Ingvill.bo@icloud.com
Geir Ståle Bjørnstad Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne geir.bjoe@gmail.com
Jorunn Onstad Fagforbundet joonstad@online.no
Karianne Borchgrevink Valdres næringshage karianne@valdres-nhage.no
Eline Jahr Ungdomskontakt ved Valdres videregående elijah@innlandetfylke.no
Torill Trøen Flyktningenettverket i Valdres torill.troen@vestre-slidre.kommune.no
Tone Meisdalen RIO tone@meisdalen.no

Medlemmene er åpne for innspill til saker som kan tas opp i Brukerutvalget. Ta kontakt en av medlemmene!