Brukerutvalget for NAV Valdres

Brukerutvalget for NAV Valdres er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenester i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten.

Brukerutvalget har fire møter i året.  Utvalget er satt sammen av representanter for ulike brukergrupper. Følgende er medlemmer:

  • Unni Rye, LO
  • Erik Engelien, Visit Valdres
  • Ingvill Fjellstad Bøe, Eldrerådene i Valdres
  • Jan Arne Sebuødegård, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Ida Målfrid Skrindsrud, Kreftforeningen
  • Tone Meisdalen, Mental Helse/RIO

Medlemmene er åpne for innspill til saker som kan tas opp i Brukerutvalget. Ta kontakt en av medlemmene!