Brukerutvalget for NAV Valdres

Brukerutvalget for NAV Valdres er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenester i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten.

Brukerutvalget har minst to møter i året.  Utvalget er satt sammen av representanter for ulike brukergrupper. Følgende er medlemmer:

NAV Brukerutvalg
Navn Representerer Epost
Anniken Gjevre Ungdomskontakt Valdres Videregåande skule anngje@innlandetfylke.no
Ingvill Fjellstad Bøe Eldrerådene i Valdres Ingvill.bo@icloud.com
Geir Ståle Bjørnstad Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne geir.bjoe@gmail.com
Jorunn Onstad Fagforbundet joonstad@online.no
Karianne Borchgrevink Valdres næringshage karianne@valdres-nhage.no
Ingeborg Høe Flyktningenettverket i Valdres Ingeborg.hoe@nord-aurdal.kommune.no
Siv Monika Sletten Diabetesforbundet sivmslet@gmail.com
Torbjørn Briskodden Hørselshemmedes landsforbund valdres@hlfinnlandet.no
Inger Grete Tronsplass Stabburshella bruker og pårørendeforum erfaringskonsulent@stabburshella.com

Medlemmene er åpne for innspill til saker som kan tas opp i Brukerutvalget. Ta kontakt en av medlemmene!