Sommervandring i Nord-Aurdal kommune

Helt siden 2011 har Nord-Aurdal kommune arrangert en årlig sommervandringskonkurranse, der premien for å samle inn nok poeng er våre berømte sommervandringskrus. I tillegg er det en egen premietrekning for barn og ungdom under 16 år.  

Hvert år blir det plukket ut 10 turmål spredt rundt i kommunen. Du henter poeng på hver tur du går. Antall poeng varierer avhengig av vanskelighetsgraden på turen. For å få årets krus må du minimum gå 5 ulike turmål, og samle til sammen minst 45 poeng. Barn under 12 år trenger kun 25 poeng. På noen av turene er det mulighet for trillemål – dette passer for folk med barnevogn, sykkel, el.rullestol, ulike funksjonsnedsettelser osv, og her må du samle 25 poeng for å få krus.

Sommervandringa har nå blitt digital, og vi bruker «Telltur» som du finner i App – «Norgeskart friluftsliv». Last ned appen, og gå inn å registrer deg på riktig område (Valdres) og riktig konkurranse (Sommervandring – Nord-Aurdal). Da vil du automatisk samle poeng på turene du går. Appen registrerer turen så lenge du er 50 meter unna turmålet – og du trykker «sjekk inn».

Hvis du ikke vil registrere deg via appen, kan du fortsatt bruke de ordinære skårskjemaene. Du kan også registrere koden på nettsidene – «Telltur.no». Kode for turen finner du på toppen av hver tur.

Sommervandringen starter som regel rundt 20.juni hvert år og varer til og med høstferieuka (uke 41). 

Utfylt poengskjema sendes/leveres kommunen, og det blir annonsert på kommunens hjemmeside når krusene kan hentes. Kommunen ønsker også at deltakere sender inn foto fra turmålene de er på. Det beste bildet blir plukket ut til å pryde årets kopp.

Å gå på tur i flott natur er noe av det beste du kan gjøre for helsa. Bli med på sommervandringa du også!

Her finner du fullstendige sommervandringshefter fra alle årene sommervandringa har vært! Vi gjør oppmerksom på at oppsatte turmålskilt i forbindelse med sommervandringa blir tatt ned igjen etter endt konkurranse, og at turene beskrevet under vil ha varierende grad av skilting alt ettersom om turene er skiltet fra før (uavhengig av sommervandringskonkurransen). 

Kontaktinfo

Kristi Westerbø
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 95 88 99 56