Frisklivssentralen

En frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innen områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. FLS har et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem, og er for personer med behov for å endre helseatferd. Sentralen skal i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tilbud i kommunen. Frisklivssentralen blir et viktig ledd i arbeidet med samhandlingsreformens intensjon om "å forebygge mer for å reparere mindre". Nord-Aurdal frisklivssentral åpnet i 2011.

Frisklivstrening (styrkesirkel) mandager kl 08:30 - 09:30 og 09:45 - 10:45.

I siste halvdel av februar flytter frisklivssentralen tilbake til sine lokaler på Nord-Aurdal ungdomsskole/Valdreshallen. Frisklivssentralen vil holdes stengt en kort periode under flyttingen. Mer info om dette, og ny timeplan for våren kommer.
 

Frisklivssentralen

 

Frisklivssentralen4 - Frisklivssentralen1 - Frisklivssentralen2 - Frisklivssentralen3 -

Kontaktinfo

Hege Olimb Myhre
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 61 35 90 48

Åpningstider

Mandag - søndag 07:00 - 22:00

Adresse

Tveitavegen 12
2900 Fagernes