Vårinnsats for Leira stasjon

I samarbeid med initiativtaker Anders Sundvold og malermester Knut Øystein Bakken, har Nord-Aurdal læringssenter inngått en avtale med BaneNor Eiendom om å rive tre skur og pusse opp Leira stasjon utvendig. Læringssenteret har fått godkjent et prosjekt der rehabiliteringen av bygningen går inn som et kurs for deltakerne i introduksjonsordningen for flyktninger.

«Prosjektet organiseres som et kurs, der noen av våre deltakere i introduksjonsprogrammet får opplæring i malerfaget og generelt vedlikeholdsarbeid av en gammel bygning. Dette er kvalifikasjoner som er etterspurt på arbeidsmarkedet i Valdres, og med et kursbevis i hånden, stiller disse deltakerne litt sterkere når de er ferdige med programmet. Som en del av tilbudet, arrangeres det også et kurs i helse, miljø og sikkerhet. Vi har også vendt oss til NAV Valdres, og åpner for at deltakere i deres portefølje også kan bli en del av prosjektet», sier virksomhetsleder ved læringssenteret, Knut Haugen Bjørnshagen.

Prosjektet starter opp etter påske 2020, og blir i sin helhet finansiert av BaneNor Eiendom.