VAKSINERING AV ALDERSGRUPPEN 18 - 64 ÅR 

I løpet av uke 16 vil Fagernes legesenter sende en sms til alle kommunens innbyggere i denne aldersgruppen, uavhengig av underligende sykdom.

Der spør vi om du takker ja eller nei til vaksine, evt om du er usikker og om du evt er i risikogruppe. Dette er for å kunne planlegge og bidra til god flyt i vaksineringen.

Noen kan bli innkalt til vaksinering allerede i uke 17, så vi ber om at du svarer raskt.

Vennligst svar direkte på sms ved å følge beskrivelsen i meldingen. Dette vil avlaste vårt sentralbord betydelig, og forenkle innkallingen til vaksinering.

Dersom du allerede har fått vaksine, eller har gitt beskjed til oss tidligere, kan du se bort fra denne meldingen.

Takk for hjelpen!

Klikk for stort bilde