Trygge små barn i barnehagen

Tirsdag 05.06.2018 hadde alle barnehagene i Nord-Aurdal kommune, felles personalmøte der vi var så heldige å ha fått May Britt Drugli som er pedagog og professor i pedagogikk, til å holde kurs.

Tema for kvelden var, «trygge småbarna i barnehagen», men det gjelder også andre barn i barnehagen. May Britt var innom viktige temaer som; Små barns grunnleggende behov, trygg tilknytting, trygg tilvenning og foreldresamarbeid. Det er viktig å etablere gode relasjoner i hverdagen, og vi voksne må forstå og håndtere barnas følelser. Oppnår vi kvalitet i rutinesituasjonene i hverdagen, så er det gode arenaer til å kunne støtte barna til læring og samspill.
Dette ble en inspirerende kveld, der vi fikk felles faglig påminning og påfyll til å ta med oss i det videre arbeidet med de minste barna i barnehagene.
 

 

 
 
 

Kontaktinfo

Pernille Frøysaker
Virksomhetsleder barnehage
E-post