Trafikksikkerhet i fokus | Mars

Bruken av håndholdt mobiltelefon (ulovlig) i trafikken anslås til på være ca. 2,5 %. Betyr 1,1 mrd. kjøretøykilometer i 2012 som er kjørt med ulovlig bruk av mobiltelefon 433.070 ganger fra Farsund til Vardø (2.540 km.) (TØI)

Forskning (Mobiltelefonens påvirkning på ulykkesrisikoen i bil) 

  • Å lese eller skrive SMS mens man kjører bil, er noe av det farligste man kan gjøre som bilist (Virginia Tech Transportation Institute – VTTI) 
  • En SMS fjerner i snitt sjåførens øyne fra veien i 23 sekunder. Dobler sannsynligheten for en ulykke 
  • Tid brukt på å finne frem riktig nr. eller svare dersom telefonen ikke er lett tilgjengelig, har også innvirkning på risiko for ulykker 
  • Man kjører ca. 20 meter på ett sekund ved en fart på 70 km/t 
  • Sjåfør som tekster på mobilen mens de kjører er like uoppmerksomme som sjåfører med 0,8 i promille (Britisk forbrukermagasin Which) 
  • Lite krevende samtaler med handsfree tilsvarer lovlig nivå av alkohol (0,2 promille.)
  • Kognitivt krevende samtaler og teksting tilsvarer en promille på henholdsvis 0,7 og 1 promille (Australsk undersøkelse) 
  • 44 mrd. Kjøretøykilometer totalt i 2012. 

 

Klikk for stort bilde