Tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet»

Organisasjoner og stiftelser kan nå søke på Helsedirektoratet sin tilskuddsordning «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet». Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet, og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Les mer om søknadsordningen her.

Husk å lese regelverket for tilskuddsordningen nøye før søknad sendes inn.


Søknadsfrist: 8. januar 2019