Stortings- og sametingsvalget 2021 - manntall til offentlig ettersyn

Utleggingsmanntallet er tilgjengelig for ettersyn ved kommunens Servicetorg fra 12. juli til og med valgdagen 13. september.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?
Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Manntallet legges ut til ettersyn i Nord-Aurdal rådhus, servicetorget, Jernbanevegen 22, 2900 Fagernes fra den 12. juli 2021. 

Du kan også ringe oss på tlf. 61 35 90 00 dersom du ønsker bekreftelse på at du står manntallsført i Nord-Aurdal kommune. 

Klage over feil, eller søknad om innføring i manntallet (for stemmegivere i utlandet)  i Nord-Aurdal kommune må sendes skriftlig til følgende adresse:

Valgstyret i Nord-Aurdal, Postboks 143, 2901 Nord-Aurdal

Les mer om stemmerett og manntall her. 

 

Klikk for stort bilde