Stemmesteder ved Stortingsvalget 2021

 I Nord-Aurdal kommune har vi to valglokaler, Aurdal menighetshus og Valdreshallen (på oversiden av NAUS). For de som ønsker å stemme på valgdagene kan man avgi stemme både søndag 12. og mandag 13. september.

Merk at valglokalet på Fagernes er flyttet til Valdreshallen i 2021! 

Ta med valgkort og legitimasjon  
Alle velgere må ha med legitimasjon, og vi ber om at du også tar med deg valgkortet du får tilsendt per post/DigiPost. Det er ikke et krav for å kunne stemme at du har med valgkort, men dette vil gjøre jobben enklere og raskere for valgfunksjonærene. 

Dette er særlig viktig i år, for å sørge for at velgere ikke oppholder seg lenger enn nødvendig i valglokalet, maks 15 minutter! 

Benytt hele åpningstiden og vær forberedt på at det kan være perioder med ventetid utendørs. 

Ved isolasjon/karantene grunnet Covid-19  du ta kontakt med kommunen på tlf. 61 35 90 00 (alternativt tlf. 901 29 249 eller tlf. 948 31 173 på helg) for å avtale tidspunkt og oppmøtested for stemming. Siste frist er mandag 13. september kl. 10:00!

For mer informasjon om valget kan du klikke her!