Pårørendeskole, Nord-Aurdal høsten 2023

Hukommelsesteamet i Nord-Aurdal planla og gjennomførte pårørendeskole i høst. Det ble lagt opp program for 5 torsdagskvelder, der noen ble holdt på VLMS og noen i Aurdal institusjon. I tillegg til annonsering i egne og andres kanaler, tipset og rekrutterte vi mange ved å ta direkte kontakt. Med totalt 33 pårørende innom og et snitt på ca 30 hver kveld er vi storfornøyde med oppmøte. Våre lokale helselag stilte opp med kaffe og kake og sørget for at det ble trivelige pauser.

Vi kunne tilby et variert program med gode forelesere som delte av sin kunnskap, kompetanse og ikke minst sine erfaringer. 

7. september informerte demenskoordinator, ergoterapeut og tildelingskontor om blant annet hukommelsesteamet, demenskoordinator, andre kontaktpersoner og tjenestetilbud i NAK. Det ble også informert om velferdsteknologiske løsninger.

14. september var vi så heldige å ha Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker ved geriatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet, som foreleser. Han formidler kunnskap rundt demensdiagnoser, medisinering, miljøbehandling og fastlegen sin rolle på en interessant og forståelig måte. En dyktig foreleser som treffer sitt publikum enten det er leger og annet helsepersonell eller pasienter og pårørende. 

28. september hadde vi først en bolk med digital undervisning rundt fremtidsfullmakt og vergemål. Deretter kom Gro H. Storebråten, fra Sparebank1 og snakket rundt finansiell inkludering, bankID og svindel. Dette var både interessant og ikke minst relevant og mange fikk gode råd for hvordan man skal følge med og ikke minst unngå å bli lurt i vår digitale hverdag.

5. oktober kom Ellen Bjøralt, geriatrisk sykepleier fra Sykehuset Innlandet avdeling Sanderud, og underviste om kommunikasjon og samhandling. Ellen har lang erfaring og gode forelesninger som treffer godt. 

19. oktober var det en pårørende som delte sine erfaringer. Vedkommende sa noe om opplevelser rundt det å være ektefelle til en person som rammes av demens i relativt ung alder. Det var virkelig flott gjort og det kan hjelpe flere til å kjenne på at det er greit å snakke om det som oppleves tungt og vanskelig. Det ble åpnet for samtaler mellom de pårørende i etterkant og til slutt ba vi om en tilbakemelding gjennom et kort evalueringsskjema. Dette skal brukes inn i planlegging av ny pårørendeskole om et år eller to. Tilbakemeldingene er gode og mange uttrykte at de var fornøyde med både innhold og gjennomføring.

Alle de eksterne foreleserne fikk med seg en smak av Valdres som takk. Den inneholdt Valdres Osten Bufar, treak, sjokolade og syltetøy fra lokale leverandører.