Opplevelseskortet

Nord-Aurdal kommune tilbyr nå «Opplevelseskortet» - et kort som gjør det enklere for barn å delta på ulike kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi og livssituasjon.

Klikk for stort bilde
Det å ikke kunne delta på vanlige fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn kan føre til sosial eksklusjon i oppveksten. Dette er svært uheldig for barns psykiske og fysiske helse. Et av kommunens hovedtiltak for å møte utfordringene relatert til sosial eksklusjon er utarbeidelse av «Opplevelseskortet». Dette konseptet er opprinnelig et privat initiativ, der målet er at barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger skal få delta gratis på kultur- og fritidsaktiviteter i området. Nord-Aurdal er nå én av 65 kommuner som tilbyr dette kortet. Opplevelseskortet er ikke en lovpålagt tjeneste, men derimot et tilbud kommunen ønsker å gi. Nord-Aurdal kommune disponerer 25 kort som vil deles ut til barn i alderen 6-12 år. 
 
Med Opplevelseskortet får barnet og dens familie mulighet til å være med på ulike lokale opplevelser og aktiviteter helt gratis. Kortet gir blant annet gratis kino og teaterbilletter, gratis folkekort i Valdres Storhall, gratis påmelding til Ministrunken og gratis deltakelse på Friluftsskolen og Stølsveko i Øystre Slidre. Det å sikre at barn deltar og blir inkludert i fritid, kultur og idrett fremmer læring, sosialisering og språkutvikling, og er essensielt for en sunn utvikling hos barn. Opplevelseskortet vil være et positivt tilbud for barn som ellers ikke ville deltatt på kultur- og aktivitetstilbud.
Det er mange viktige eksterne bidragsytere i prosjektet, blant annet Valdresmusea, Valdres Storhall, ulike festival-aktører, FRIKAR kulturskule, Valdres friluftsråd og DNT Valdres.
 
Tiltaket har fått støtte fra Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin årlige tilskuddsordning mot barnefattigdom. Her fikk prosjektet 200 000,- i tilskuddsmidler, der rundt halvparten av midlene skal gå til en utstyrsbank til barn og ungdom i kommunen. Kommunen fikk i samme tilskuddsordning 100 000,- til prosjektet «Gode ferieminner for alle», som er et samarbeid mellom Brennabu og Nord-Aurdal kommune, der det tilbys aktivitetsferie til barnefamilier.
 
Det er NAV Valdres, helsesøstertjenesten, barneverntjenesten og psykisk helse som er saksbehandlere på Opplevelseskortet.