Økonomiplan 2018 – 2021, årsbudsjett 2018 - vedtatt

Kommunestyret vedtok den 21. desember Økonomiplan 2018 – 2021. Kommunestyret har vedtatt en økt satsing på forebygging.

Denne satsingen innebærer nye stillinger i skolehelsetjenesten og til familieveiledning på helsestasjonen, en ny stilling i barnevernet og fortsatt satsing på arbeidet mot barnefattigdom. Kommunestyret satser på oppvekstkommunen Nord-Aurdal gjennom å prioritere skole og barnehage, i tillegg til satsingen på forebygging. Kommunestyret ønsker at kommunen skal utvikle tjenesteytingen til beste for innbyggerne gjennom å benytte mulighetene ny teknologi gir (digital transformasjon).

Planen kan du lese her.