Offentlig ettersyn - Forskrift om skoleregler og organisering av skoledemokratiet ved Nord-Aurdal Barneskole og Nord-Aurdal ungdomsskole

I forbindelse med ny opplæringslov så skal skoleregler og organisering av skoledemokratiet ved kommunens grunnskoler forskriftsfestes. Formannskapet vedtok i møte 02.05.2024 , sak 015/24, å legge forslag til «Forskrift om skoleregler og organisering av skoledemokratiet ved Nord-Aurdal Barneskole og Nord-Aurdal ungdomsskole » ut på høring og offentlig ettersyn.

Sak i formannskapet og aktuelle dokumenter ligger i saken.

Eventuelle merknader til forslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttale er 14.06.2024.