Offentlig ettersyn - Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa i Nord-Aurdal kommune

I forbindelse med ny opplæringslov så skal regler om permisjon ved grunnskolene forskriftsfestes. Formannskapet vedtok i møte 02.05.2024 , sak 016/24, å legge forslag til «Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa i Nord-Aurdal kommune» ut på høring og offentlig ettersyn.

Sak i formannskapet og aktuelle dokumenter ligger i saken

Eventuelle merknader til forslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttale er 14.06.2024.