OBS!

Melding til alle i aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdom (se liste nedenfor fra FHI) som ønsker vaksine mort Covid-19.

Ta kontakt snarest på vårt sentralbordnummer 61359888 eller via helsenorge.no / kontakt resepsjonen.

Vi setter deg opp på prioritert liste for vaksinering samtidig med aldersgruppe 65-74 år.

 På FHI står det slik:

Vaksineres samtidig med de yngste eldre:

Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 

Mvh

Fagernes legesenter»