Nytt regelverk for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet overtar forvaltningen av ordningen.

Les mer på:

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.noStrømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift


Søknadsskjemaet for april–juni åpner tidligst medio august.