Ny støtteordning for næringslivet

Nord-Aurdal kommune har mottatt nye kr 1.194.000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien. Denne kompensasjonsordningen må ikke forveksles med den tidligere ekstraordinære bevilgningen til kommunenes næringsfond for støtte bedrifter som på grunn av Covid 19 har måttet omstille seg/endre driften på ulike måter, som var aktuell høsten 2020.

Kompensasjonsordningen som vi nå lyser ut skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

I tildelingsbrevet til kommunene er det uttrykt at det er betydelig frihet for å tilpasse hva slags virksomheter som kan innvilges støtte, da dette nok varierer rundt om i kommunene avhengig av den lokale situasjonen.

De som allerede har søkt om midler i forrige runde trenger ikke søke på nytt, da vi ser disse to ordningene samlet og tildeler dette samtidig.

Søknadsfrist 1.6.2021.

Søk på regionalforvaltning.no