«Null hull» ved Nord-Aurdal læringssenter

På oppdrag frå IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), gjennomførte Fylkesmannen i Innlandet tilsyn ved Nord-Aurdal læringssenter i vår. Nå foreligger rapporten.

Rapporten viser at Nord-Aurdal kommune gir et svært godt tilbud til nyankomne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Det er introduksjonsloven som krever at hver enkelt deltaker skal ha en individuelt tilpasset plan for tiden som vedkommende deltar i introduksjonsprogrammet. Denne planen blir et viktig dokument for den enkelte, og for etater som eventuelt skal følge opp flyktningen etter avsluttet program. En slik plan viser for eksempel hvilke tiltak flyktningen har fått muligheten til å utnytte, slik som praksisperioder og forskjellige kvalifiserende kurs.

IMDI ville at Fylkesmannen skulle undersøke følgende forhold ved Nord-Aurdal læringssenter:

  1. Utarbeider kommunen en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak?
  2. Er planen individuelt tilpasset og utarbeidet i samråd med deltakeren?
  3. Inneholder den individuelle planen programmets start, tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet?
  4. Tas den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i deltakerens livssituasjon?
  5. Fastsettes vesentlige endringer i den individuelle planen ved enkeltvedtak?

Etter to dager med gjennomgang av planer, intervju med deltakere og veiledere, kunne Fylkesmannens folk konstatere at læringssenteret i Nord-Aurdal følger introduksjonslovens krav til punkt og prikke når det kommer til arbeidet med deltakernes individuelle plan. Ingen lovbrudd ble avdekket, og ingen merknader ble gitt.

Rapporten kan du lese her (PDF, 2 MB)