Namn på turvegar i Nord-Aurdal

Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal legg ut til høyring ein del namn på turvegar og stigar i Nord-Aurdal kommune, med høyringsfrist 1. mars 2019.

Stadnamnnemnda har behandla ein del forslag til namn på turvegar frå DNT Valdres og frå lokalkjende personar i kommunen. Desse namna ligg no ute til høyring, med høyringsfrist 1. mars 2019.

Merknader kan sendast til Nord-Aurdal kommune, v/stadnamnnemnda, postboks 143, 2901 Fagernes, eller til Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal på e-post nak@nord-aurdal.kommune.no

 

Forslag til namn på vegar og stigar i Skrautvål (beskriving (PDF, 312 kB) / kart (PDF, 802 kB))

Skrautvål heimås
Vestre Skardåsstigen
Nørre Skardåsstigen
Øystre Skardåsstigen
Sørre Skardåsstigen
Veitemyrstigen
Bilhusstigen
Trugebakkstigen
Stavelistigen
Skørsløostigen
Ørmshøvdstigen
Siglobergstigen
Juvikstigen
Kjørkjevegen
 
Stølsområda aust for Grøslie
Vestre Svarthamarstigen
Øystre Svarthamarstigen
Vestre Røssjøstigen
Øystre Røssjøstigen
Sørre Røssjøstigen
Reinehamarstigen
Tapptjednstigen
Furubotnstigen
Sebuhaugstigen
 

Forslag til namn på vegar og stigar i Ulnes (PDF, 300 kB)

Bøamyrstigen
Gamle Kyrkjevegen
Monsestølvegen
Høgåsstigen
Sleinevegen
Køllastigen
 

Forslag til namn på vegar og stigar i Liagrende og på Liaåsen (PDF, 536 kB)

Fjellskardet
Grønekinndalen
Dekkatn
Nyeseter-stigen
Møllbakkstigen
Liastølstigen
Lokkarbakkstigen
Slettelistigen
Rishøvdstigen
Knutsfetstigen
Skulemeisterstigen
Langevasstigen
Tørkjelstølsvegen
Nystølstigen
Øvre Slettestigen
Beinstigen
Nørre Rennutn 
Sørre Rennutn
Nørre bakkatn 
Primbakkvegen
Bakombergvegen
Skålebakkstigen
Haugalinna
Lykkjevegen
 

Forslag til namn på vegar og stigar på Leira (PDF, 396 kB)

Djupedalen
Nørre åsvegen 
Sørre åsvegen 
Kvitmøsastigen