Martin Sæbu er tilsatt som ny kommunedirektør i Nord-Aurdal

Klikk for stort bilde

Et enstemmig kommunestyre vedtok 16.12.2020 tilsetting av Martin Sæbu som ny kommunedirektør i Nord-Aurdal.

Stillingen har vært lyst ledig etter at Kristian Sagnes Damstuen leverte sin oppsigelse i august 2020.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 8 søknader.

Det har vært en grundig tilsettingsprosess, der formannskap og kommunestyre etter en samlet vurdering kom frem til at Martin Sæbu er den best kvalifiserte kandidaten til stillingen.

Martin er 54 år gammel og bosatt i Skrautvål. Han har solid ledererfaring og relevant utdanning på doktorgradnivå.

Fra 1991 til 2015 var Martin Sæbu å finne ved Beitostølen helsesportssenter, med ulike lederroller i perioden. I dag er han kommunedirektør i Vestre Slidre kommune, en stilling han har hatt siden 2016.

Overgang til kommunedirektørstillingen i Nord-Aurdal vil finne sted ved påsketider.

Kommunalsjef og ass. kommunedirektør Åge Sandsengen fortsetter som konstituert kommunedirektør i Nord-Aurdal kommune inntil Martin Sæbu er på plass.

Martin Sæbu ser frem til oppstart i stillingen og har sendt oss en hyggelig julehilsen;

 

Julehilsen fra påtroppende kommunedirektør

Det er med stor respekt og ydmykhet jeg har takka ja til stilling som kommunedirektør i Nord-Aurdal kommune. Jeg ser fram til å samarbeide med en solid og kompetent organisasjon når jeg tiltrer rundt påsketider. Nå gleder jeg meg til julefeiring - ønsker dere alle ei god jul og et godt nytt år! Håper også det blir ei fredfull jul for de som holder tjenestetilbudet i gang gjennom høgtida.

Med vennlig hilsen Martin Sæbu

 

Nord-Aurdal ønsker Martin velkommen og ser frem til et godt og utviklende samarbeid til det beste for innbyggere og tilreisende i regionkommunen!

Kommunestyresaken ‘Tilsetting av ny kommunedirektør’ er tilgjengelig her: Sak 116/20 Tilsetting av ny kommunedirektør