Livsglede for eldre!

Omsorg og rehabilitering arrangerte to kick- off -seminar for «Livsglede for eldre»  19.og 20. september på VLMS. Her var alle ansatte som omfattes av prosjektet med, samt at representanter fra Valdres videregående skole og barnehagene i Nord-Aurdal deltok. Flere frivillige organisasjoner ble invitert, men det var dessverre ingen av dem som kunne møte.

Kick-off ble ledet av kommunens Livsgledekonsulent, Caroline W Brandsdal, sammen med to representanter fra «Livsglede for eldre». Kommunalsjef Pål Andreassen ønsket velkommen og åpnet seminaret.

«Livsglede for eldre» er et samarbeid mellom kommunen og Livsgledestiftelsen som skal pågå i 2018/2019. Målet med samarbeidet er at kommunens institusjoner og Fagernes og Aurdal omsorgsboliger skal sertifiseres som Livsgledehjem. Dette betyr at kommunen skal sikre at alle pasienter som er innlagt i institusjon og de som bor i omsorgsboligene på Fagernes og i Aurdal skal tilbys frisk luft minimum en gang i uka og at de i tillegg skal få muligheten til å delta på en aktivitet i uka.

Livsglede har fokus på pasientenes og beboernes ønsker og behov. Alle pasientene kartlegges og hver enkelt skal få en ukeplan med oversikt over aktiviteter tilpasset dem.

 

Kommunen og Livsgledestiftelsen oppfordrer frivillige organisasjoner, skole og barnehage til å delta i prosjektet og også etter sertifisering, høsten 2019.

Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet og til å få en hverdag sammen med pasientene og beboerne som blir preget av ulike aktiviteter og god stemning.

 

Virksomhetsleder

Eirunn Bjørkheim.

Kontaktinfo

Eirunn Bjørkheim
Virksomhetsleder omsorg- og rehabilitering
E-post
Telefon 61 35 91 00