Liv, trivsel og helse i Oppland

Oppland fylkeskommune og kommunene ønsker nå å få inn nye data om hvordan det er å leve og bo i Oppland. I uke 36 går startskuddet for den store folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018!

 

Viktig undersøkelse

Forrige store folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland ble gjennomført i 2014. Dataene ble brukt som grunnlag i planstrategier og planer på fylkes- og kommunenivå. Nå er tiden inne for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget slik at man kan jobbe enda mer målrettet med den kommunale og regionale planleggingen.

-  Vi håper så mange som mulig av de som mottar spørreskjema tar seg tid til å svare, slik at vi får så gode og representative tall som mulig sier folkehelsekoordinator i Nord-Aurdal Hege Olimb Myhre.    - Svarene vil være viktig for det fremtidige arbeidet med folkehelse og levekår i Nord-Aurdal.

Stor deltakelse

Totalt vil 25 000 opplendinger få et spørreskjema om faktorer som er avgjørende for folkehelsa. I Valdres deltar alle seks kommunene, og i underkant av 5000 valdresinger er plukket ut for å svare på undersøkelsen. I Nord-Aurdal kommune er rundt 1000 personer valgt ut for å svare på undersøkelsen.

I hver av Valdres-kommunene er det lokale lag og foreninger som har tatt på seg ansvaret med å distribuere konvoluttene. I Nord-Aurdal kommune er det Aurdal helselag, Ranheim og Garli helselag, Vestringsbygda IL og en russegruppe som skal dele ut spørreskjema. Ta dem godt i mot!

Svar på nettet er mulig

Deltakere oppfordres til å svare på nettet, og blir da med i trekningen av gavekort og flaxlodd. Informasjon om hvordan dette skal skje står i skjemaet som deles ut.