Leiekjøring med snøskuter i perioden 2020 – 2023 - utlysning av ny søknadsrunde

Gjeldende løyver for leiekjøring med snøskuter utløper 31.12.2019, og nye løyver skal tildeles til fastboende for en ny periode på 4 år.

I henhold til gjeldende retningslinjer (PDF, 97 kB) vil løyveinnehavere som har brukt dette i samsvar med gjeldende regelverk og vilkår, normalt bli prioritert framfor nye søkere.

Søknadsskjema (PDF, 177 kB) lastes ned, fylles ut og sendes til nak@nord-aurdal.kommune.no

 

Ytterligere informasjon får en ved å ta kontakt med saksbehandler Christian Rieber-Mohn.

Søknadsfrist: 20.november 2019