Læringssenteret og de gode hjelperne

I løpet av 2018 har Nord-Aurdal læringssenter hatt 38 deltakere på introduksjonsprogram. Når året går mot slutten er det på tide å se seg tilbake og se hvilke resultater som har kommet ut av innsatsen som deltakerne har lagt for dagen.

I løpet av året har 19 deltakere fullført sitt toårige program. 19 vil fortsette, og nye vil komme til når Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) har kommet med sin anmodning om ny bosetting av flyktninger. 
I tillegg til å lære norsk, og gjennomføre det obligatoriske læreprogrammet for samfunnskunnskap, skal også deltakerne ha et individuelt tilpasset program mot en vei den enkelte selv har staket ut. Noen ønsker utdanning, andre ønsker å komme i arbeid.

Av kommunens beboere som har fullført sitt introduksjonsprogram i 2018, begynte 7 deltakere på sin videregående utdanning i høst. Noen i Valdres, andre ved andre skoler i fylket. 8 deltakere har begynt i betalt jobb. Flere av disse i 100 prosent stilling.

Nord-Aurdal læringssenter har knyttet til seg mange gode «hjelpere» i næringslivet og blant private som ønsker å hjelpe våre nye innbyggere til å få et godt fotfeste i kommunen vår. Ingen skal være glemt, men det er likevel fristende å nevne butikk-kjeden KIWI på Leira/ Fagernes, Lunsjbaren ved Fagernes kjøpesenter og ikke minst Anders Sundvold og malermester Knut Øystein Bakken, som har gjennomført et 90 timers langt kursopplegg i malerfaget for noen av våre deltakere. 

Det gode samarbeidet med næringslivet og privatpersoner gir deltakerne mulighet til å få «smake på» arbeidslivet i løpet av programperioden gjennom såkalt språkpraksis. Ved KIWI har man sett verdien av å bruke denne praksisen til en planmessig opplæring av deltakerne, og gir dem blant annet muligheten til å gjennomgå kjedens opplæringsprogram for nye medarbeidere. Dette gir den enkelte en kvalifikasjon som de bærer med seg overalt hvor de vil søke jobb i framtida.

Abel Weldehaimanot fra Eritrea har hatt sin språkpraksis ved Kiwi Leira denne høsten, og er i ferd med å fullføre opplæringsprogrammet som vil kvalifisere ham til en fremtidig jobb i kjeden. Butikksjef Erlend Pedersen er svært fornøyd med elevene han har hatt fra Nord-Aurdal læringssenter. - Klikk for stort bildeAbel Weldehaimanot fra Eritrea har hatt sin språkpraksis ved Kiwi Leira denne høsten, og er i ferd med å fullføre opplæringsprogrammet som vil kvalifisere ham til en fremtidig jobb i kjeden. Butikksjef Erlend Pedersen er svært fornøyd med elevene han har hatt fra Nord-Aurdal læringssenter.