Ivaretatt?  – En pårørendeundersøkelse

Er du pårørende til noen som mottar helse- og omsorgstjenester i kommunen vår? Da håper vi du vil gå inn på pårørendeundersøkelsen.no og delta på IVARETATT undersøkelsen. Spørreundersøkelsen er anonym og er tilgjengelig fra 01.12.2023- 31.03.2024.

Grafikk som viser mennesker som har diverse ting flygende rundt seg og et spørsmålstegn står sentralt, for å underbygge at dette er en spørreundersøkelse. Under står teksten "Ivaretatt?", som spørreundersøkelsen heter. - Klikk for stort bilde

Undersøkelsen er en pårørendeundersøkelse der du som pårørende kan gi tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt av helse – og omsorgstjenesten i den kommunen du har pårørende i.

For kommunen er dette et verktøy for å innhente informasjon til kvalitetsarbeid. Denne informasjonen kan hjelpe kommunen med å synliggjøre fakta om hva pårørende opplever helt eller delvis ikke fungerer og hvilke områder som er bra. Dette kan bidra til å styrke involvering, samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Resultatene i undersøkelsen vil også benyttes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.

Gå inn på pårørendeundersøkelsen.no og gi din tilbakemelding.

Spørreundersøkelsen er laget med bakgrunn i pårørendeveilederen og er i tråd med pårørendestrategien og "Leve hele livet".

Ved spørsmål eller behov for bistand til å gjennomføre undersøkelsen ta kontakt med pårørendekoordinator (Tlf 61359317).