Innskriving av 1. klasse til grunnskolen

Barn født i 2017 som er folkeregistrert i Nord-Aurdal, skal begynne i 1. klasse høsten 2023. Skolen sender ut invitasjon til hver enkelt elev med tidspunkt for oppmøte. Meld fra til skolen (tlf. 61 35 67 40) innen 03.02.23 hvis du/dere ikke kan møte til oppsatt tid.
 

Dato for innskriving: Tirsdag 7.februar 2023
Sted: SFO på Nord-Aurdal barneskole

Foresatte fyller ut og tar med innskrivingsskjema denne dagen.

Barn og foresatte ønskes velkommen til innskriving ved Nord-Aurdal barneskole!

Rektor Elisabeth Bråten
Kommunalsjef Anna-Merete Brusletten